Emelion faktoringZasniva svoje poslovanje na pouzdanoj i brzo dostupnoj usluzi. Naše usluge učiniće Vaša likvidna sredstva lako i brzo dostupnim, bez narušavanja kratkoročne likvidnosti i dodatnog kreditnog zaduživanja. Korišćenjem faktoring usluge postajete poželjniji partner za svoje kupce i dobavljače, dok istovremeno ubrzavate sopstveni poslovni ciklus.

Emelion faktoring Vam nudi način da lako i brzo prevaziđete duge rokove naplate i obezbedite sredstva za otpočinjanje novog ciklusa proizvodnje.

Ukoliko posedujete nedospela postojeća ili buduća kratkoročna potraživanja po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga u zemlji ili inostranstvu, koja želite da ustupite, usluge Emelion faktoringa su Vam na raspolaganju.


Naše prednosti

Usluga faktoringa donosi brojne koristi za vašu kompaniju, a neke od njih su:

  • Brzo dostupan novac – Možete dobiti novac u veoma kratkom roku nakon isporuke i slanja fakture klijentu, jer faktoringom vaša potraživanja pretvarate u novac. Dodatni plus je to što se vaša kreditna sposobnost i kreditni limiti kod banaka neće umanjiti.
  • Finansiranje putem faktoringa pozitivno utiče na likvidnost kompanije i porast prodaje, a time i lakše planiranje novčanih tokova.
  • Mogućnost dobijanja novčanih sredstava nezavisno od kreditne sposobnosti – Faktoring predstavlja prodaju imovine (faktura), a ne zajam, tako da je naročito pogodan za kompanije koje ne ispunjavaju uslove za tradicionalno finansiranje kreditima, ili jednostavno ne žele da stvaraju dodatne dugove.
  • Ušteda vremena i novca na administrativno praćenje dospjelosti potraživanja – Banka koja otkupi potraživanje od vas na sebe preuzima i administrativne obaveze, što može uveliko smanjiti troškove vašeg poslovanja, pa to može rezultirati čak i boljom platnom disciplinom vaših kupaca.
  • Konkurentan trošak finansiranja u odnosu na druge izvore.
  • Mogućnost ugovaranja limita za faktoring u kome faktor otkupljuje sve fakture između kupca i dobavljača po unaprijed dogovorenim uslovima.


Naše uslugeFaktoring sa pravom regresa
Faktoring bez prava regresa
Dobavljački faktoring
Eskont meniceKonsultujte nas

Kontakt formular

kako bismo za Vas kreirali posebnu finansijsku ponudu koja će Vam omogućiti ostvarivanje željenih poslovnih ciljeva i napredak među konkurencijom.


Emelion faktoring doo - Trg republike 3/IV 11000 Beograd - Stari grad - SRBIJA - office@emelion-faktoring.com

ikona transporta Emelion Faktoring © 2019