ikona transporta

Vodič za faktoring usluge


Vlasnicima malih preduzeća potrebni su finansijski resursi kako bi podstakli svoj finansijski uspeh. Zaduživanje kod banaka je dug i trom proces koji narušava i sam kreditni bonitet firme. Usluge faktoringa, odnosno otkupa potraživanja, mogu biti rešenje za Vašu likvidnost i uspešno poslovanje.

Da li Vaša kompanija ima za cilj da finansira sopstveni rast? Da li želite da svoje poslovanje proširite u inostranstvo ili da jednostavno poboljšate svoj finansijski ratio? Ako je tako, faktoring sa Emelion faktoringom je vaša najbolja opcija.Konsultujte nas

Kontakt formular

kako bismo za Vas kreirali posebnu finansijsku ponudu koja će Vam omogućiti ostvarivanje željenih poslovnih ciljeva.

Faktoring ima mnogo pozitivnih aspekata koji Vam sigurno mogu pomoći u realizaciji poslovanja. Navodimo neke od prednosti:

 • NAPLATA POTRAŽIVANJA
  Ne samo da će dobar faktoring na profesionalan način proveriti i otkupiti Vaša potraživanja, već će eliminisati troškove koji se odnose na sam proces naplate.
 • NEOGRANIČENI KAPITAL
  Faktoring je jedini izvor finansiranja koji raste sa vašom prodajom. Sa povećanjem prodaje više novca dostupno je za korišćenje, što Vam omogućava da stalno zadovoljavate tražnju.
 • POPUSTI ZA PREVREMENO PLAĆANJE
  Usled poboljšanih novčanih tokova bićete u mogućnosti da iskoristite popuste ukoliko platite pre roka, što direktno utiče na vašu nabavnu cenu.
 • NEPOSTOJANJE DUGA
  Faktoring NIJE zajam, što znači da se povećava Vaša kreditna sposobnost i bonitet, bez opterećenja bilansnih pozicija i evidentiranja u kreditnom birou. To će Vam olakšati dobijanje drugih vrsta finansijske podrške kod banaka ili prodaju preduzeća.
 • JEDNOSTAVNOST I BRZINA
  Aplikacija koja zahteva uspostavljanje faktoringa mnogo je jednostavnija od aplikacije drugih vrsta finansiranja. Nema ličnih garancija, što znači da direktori preduzeća nisu obavezni da garantuju za vraćanje sredstava.
 • PARTNER U USPEHU PUTEM KONSULTACIJA
  Faktoring će Vam biti podrška u poslovanju. Pružaće Vam sve dostupne kreditne informacije o novim kupcima i savetovati Vas o poslovnim potezima .

Kako funkcioniše faktoring?

Faktoring je transakcija u kojoj kompanija/ustupilac prodaje svoje fakture ili potraživanja finansijskoj kompaniji poznatoj kao „faktor”. Faktor isplaćuje dogovoreni avans ustupiocu za prodato potraživanje. Naplaćuje se po preuzetim fakturama od dužnika i vrši obračun troškova i cene sa ustupiocem.

Faktoring se posmatra i kao „finansiranje potraživanja” i posrednik koji dovodi do efikasne naplate potraživanja.

Glavni razlog zbog kojeg preduzeća odluče da koriste usluge faktoringa jeste da žele što pre da naplate svoja potraživanja, umesto da čekaju 60 dana. Faktoring omogućava kompanijama da brzo unaprede svoj gotovinski tok, što im olakšava plaćanje zaposlenih, upravljanje kupcima i otvaranje novih poslova.

Kako do unapređenja gotovinskog toka?

Odmah po potpisivanju faktoring ugovora, za svaki prodati proizvod ili uslugu, isplaćuje Vam se procenat od te fakture. Stopa gotovinskog avansa može se razlikovati u zavisnosti od toga u kojoj se industriji nalazi vaša kompanija i od samog boniteta dužnika, kao i vaše faktoring kuće. Stopa avansa može da se kreće od 60% do čak 95% vrednosti facture. Vaša industrija, kreditna istorija sa vašim klijentima i drugi kriterijumi pomažu u određivanju stope avansa koji dobijate.

Koja preduzeća koriste faktoring?

Sve kompanije, od preduzeća sa jednim licima do velikih korporacija, koriste faktoring kao način povećanja gotovine. Kompanije koriste gotovinu generisanu od faktoringa kako bi kupovale novu opremu, avansno plaćale dobavljačima, povećavale broj zaposlenih i proširile svoje operacije ‒ u osnovi je vezano za namirenje svih troškova povezanih sa svojim poslovanjem. Faktoring omogućava brže sprovođenje donetih odluka i širenje poslovanja.

Od kada faktoring postoji?

Ideja o ubrzanju i unapređenju toka gotovine nije novina. Neke varijante faktoriga datiraju još od prvih dana civilizacije. Dve hiljade godina pre nove ere u Mesopotamiji (sadašnji Irak, Kuvajt i Sirija) trgovci su koristili neke oblike faktoringa u svakodnevnom poslovanju. Godine 1300. moderni faktoring počinje da se oblikuje u Engleskoj kao oblik finansiranja trgovaca odećom. U Novi svet faktoring dolazi sa Pilgrimima 1620. godine. Američki kolonisti traže avansna plaćanja za sirovine kao što su drvo, duvan i pamuk koji se prevoze preko Atlantika u Englesku.

Kao i svi drugi finansijski alati, faktoring se razvijao tokom godina, a posebno u SAD, gde je prepoznat kao efikasan način povećanja gotovinskog toka, zbog ograničenja sa obezbeđivanjem kredita u fragmentisanom bankarskom sistemu u zemlji.

Emelion faktoring doo - Trg republike 3/IV 11000 Beograd - Stari grad - SRBIJA - office@emelion-faktoring.com

ikona transporta Emelion Faktoring © 2019