Faktoring sa pravom regresaFaktoring sa pravom regresa je vrsta finansijske usluge kojom Emelion faktoring otkupljuje Vaše potraživanje prema kupcu, obezbeđujući Vam likvidna sredstva u najkraćem roku. Isplatom minimalno umanjenog iznosa potraživanja omogućavamo Vam da pokrenete novi poslovni ciklus. Emelion faktoring naplaćuje pun iznos od Vašeg kupca u roku dospeća fakture.

Pravo regresa omogućava Emelion faktoringu da rizik konačne naplate od kupca podeli sa Vama, čime se mogu dobiti povoljniji uslovi za ovakvu vrstu faktoring usluge. Kod ugovorenog faktoringa sa pravom regresa Emelion faktoring zadržava pravo da od Vas potražuje prethodno isplaćen iznos, u slučaju da Vaš kupac ne izmiri svoju obavezu u ugovorenom roku.


Faktoring na primeru

Usluga faktoringa pruža brojne pogodnosti za Vašu kompaniju, a neke od njih navodimo u primeru:

  • Kompanija želi da proda svoje kratkoročno potraživanje koje ima prema kupcima svojih proizvoda i usluga kako bi što pre došla do likvidnih sredstava.
  • Emelion faktoring analizira predmetni posao u zavisnosti od boniteta samog dužnika, odlučuje o riziku posla i otkupu potraživanja.
  • Između ustupioca potraživanja i faktora potpisuje se ugovor o prenosu potraživanja na Emelion faktoring.
  • Faktor vrši isplatu fakturisanog iznosa umanjenog za unapred dogovoreni diskont.


U zavisnosti od toga da li se radi o regresnom ili bezregresnom faktoringu, otvorenom ili skrivenom, uz diskont ili avans i sl., postoje razni modaliteti prethodnog postupka.Zakon o faktoringu

Naše uslugeFaktoring sa pravom regresa
Faktoring bez prava regresa
Dobavljački faktoring
Eskont meniceKonsultujte nas

Kontakt formular

kako bismo za Vas kreirali posebnu finansijsku ponudu koja će Vam omogućiti ostvarivanje željenih poslovnih ciljeva.


Emelion faktoring doo - Trg republike 3/IV 11000 Beograd - Stari grad - SRBIJA - office@emelion-faktoring.com

ikona transporta Emelion Faktoring © 2019