Faktoring bez prava regresaUgovaranjem faktoringa bez prava regresa Emelion faktoring od Vas otkupljuje potraživanje, isplaćuje Vam minimalno umanjeni iznos potraživanja u najkraćem roku i snosi celokupni rizik naplate od Vašeg kupca. Ova vrsta faktoring usluge odobrava se klijentima čiji kupci spadaju u grupu kupaca izrazito visokog boniteta.


Faktoring na primeru

Usluga faktoringa pruža brojne pogodnosti za Vašu kompaniju, a neke od njih navodimo u primeru:

  • Kompanija želi da proda svoje kratkoročno potraživanje koje ima prema kupcima svojih proizvoda i usluga kako bi što pre došla do likvidnih sredstava.
  • Emelion faktoring analizira predmetni posao u zavisnosti od boniteta samog dužnika, odlučuje o riziku posla i otkupu potraživanja.
  • Između ustupioca potraživanja i faktora potpisuje se ugovor o prenosu potraživanja na Emelion faktoring.
  • Faktor vrši isplatu fakturisanog iznosa umanjenog za unapred dogovoreni diskont.


U zavisnosti od toga da li se radi o regresnom ili bezregresnom faktoringu, otvorenom ili skrivenom, uz diskont ili avans i sl., postoje razni modaliteti prethodnog postupka.Zakon o faktoringu

Naše uslugeFaktoring sa pravom regresa
Faktoring bez prava regresa
Dobavljački faktoring
Eskont meniceKonsultujte nas

Kontakt formular

kako bismo za Vas kreirali posebnu finansijsku ponudu koja će Vam omogućiti ostvarivanje željenih poslovnih ciljeva.


Emelion faktoring doo - Trg republike 3/IV 11000 Beograd - Stari grad - SRBIJA - office@emelion-faktoring.com

ikona transporta Emelion Faktoring © 2019