Dobavljački faktoringDobavljački faktoring poznat je i kao obrnuti faktoring. Suština je u tome da Emelion faktoring može izmiriti Vaše obaveze prema dobavljačima iz zemlje ili inostranstva u najkraćem roku, što Vam pruža mogućnost da dobijete povoljnije komercijalne uslove (različite rabate, diskonte za ranije plaćanje, kasa skonto, i dr.) u budućem poslovanju sa dobavljačima. Kod dobavljačkog faktoringa Vi svoju inicijalnu obavezu izmirujete prema faktoru u definisanom roku.


Dobavljački faktoring je pravo rešenje!

Ponudite Vašem dobavljaču da njegova potraživanja, pre roka dospeća, izmiri Vaša faktoring kuća, a Vi ćete svoju obavezu isplatiti faktoru, u ugovorenom roku.Time se ostvaruju višestruke prednosti:

  • Prednosti za Vašu kompaniju:
    - prolongirani rokovi plaćanja,
    - ušteda uz odobrene rabate za preveremeno plaćanje.
  • Prednosti za Vaše dobavljače:
    - zadovoljstvo uspešno obavljenim poslom,
    - dugotrajna saradnja.


Zakon o faktoringu

Naše uslugeFaktoring sa pravom regresa
Faktoring bez prava regresa
Dobavljački faktoring
Eskont meniceKonsultujte nas

Kontakt formular

kako bismo za Vas kreirali posebnu finansijsku ponudu koja će Vam omogućiti ostvarivanje željenih poslovnih ciljeva.


Emelion faktoring doo - Trg republike 3/IV 11000 Beograd - Stari grad - SRBIJA - office@emelion-faktoring.com

ikona transporta Emelion Faktoring © 2019